Uczestnicy:

Amatorzy lub byli zawodnicy (minimum 7 lat karencji oraz warunek dodatkowy: nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach tenisowych na poziomie seniora) 

Struktura ALT: 

Liczba lig jest uzależniona od frekwencji w danym sezonie ligowym. Każda z lig podzielona jest na dwie 10-12 osobowe podgrupy; kwalifikacja do danej ligi opiera się zawsze na ubiegłorocznych rankingach ALT, a wolne miejsca uzupełniane są poprzez przedsezonowy turniej kwalifikacyjny

System rozgrywek: 

Każdy uczestnik ligi rozgrywa w sezonie od  8 do 16 spotkań (w zależności od liczby uczestników w danej lidze), zgodnie z wyznaczonym terminarzem, przy czym termin każdego meczu ustalony jest w minimum tygodniowym przedziale i możliwe jest rozgrywanie spotkań w przedterminach.

Szczegółowy system rozgrywek ligowych określa REGULAMIN.

Wpisowe:

Płatności w ALT sprowadzają się do uiszczenie jednorazowego wpisowego (75 zł singiel) na początku sezonu i regulowaniu opłat za wynajem kortu w PTO zgodnie z obowiązującymi dla ligowców (niższymi) stawkami cenowymi. Wpisowe należy uregulować najpóźniej przed rozegraniem pierwszego meczu ligowego w danym sezonie. 

Terminy: 

 

Nagrody:

Najlepsi zawodnicy w każdej z lig otrzymają na zakończenie sezonu pamiątkowe statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe od firmy PRINCE (Partnera ALT), a także inne atrakcyjne upominki i vouchery od Partnerów Parku Tenisowego Olimpia


 

Partnerzy ALT: